Giới thiệu

9 Tháng Mười Một, 2016 562 Lượt xem

Xin chào các bạn, các bạn có thể gọi tôi là Khẽ. Tôi là 8x đời gần cuối, có nhiều khát vọng và mục đích. Nhưng do chẳng hợp thời thế nên nghịch ngợm cho vui hoi…..!!