Ta đã từng là tất cả vì nhau

Ta đã từng là tất cả, vì nhau Để rồi xa, rồi quay đầu ngoảnh mặt Hóa bi thương, đượm màu buồn nước mắt Chuyện tình sầu tim thắt...